Polisa na życie do kredytu – przed czym nie ochroni?

Polisa-na-życie-do-kredytu---przed-czym-nie-ochroni?

Polisa na życie z cesją na bank jest jednym z dodatkowych zabezpieczeń stosowanych przy kredytach hipotecznych. Nie zawsze jednak dostatecznie chroni ubezpieczonego i jego rodzinę. W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, pomimo wykupionej polisy na życie do kredytu?

Do rzecznika ubezpieczonych wpływa co roku kilkadziesiąt wniosków od osób, które mają problemy z uzyskaniem świadczenia z polisy wykupionej przy kredycie. Okazuje się, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty środków w sytuacjach opisanych w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. gdy uzna, że ubezpieczony był chory przed wykupieniem polisy.

Kiedy chroni polisa?

Wykupując ubezpieczenie przy pożyczkach i kredytach, najczęściej zyskujemy ochronę na wypadek takich zdarzeń jak:

  • zgon,
  • inwalidztwo,
  • niezdolność do pracy,
  • poważne zachorowanie,
  • utrata pracy,
  • hospitalizacja.

Jak zabezpiecza się ubezpieczyciel?

Na ogół towarzystwa ubezpieczeniowe przed zawarciem umowy polisy na życie przeprowadzają ankietę medyczną. Znajdują się tam pytania związane ze stanem zdrowia ubezpieczonego, nałogami, a także przebytymi dotychczas chorobami. W sytuacjach niejasnych lub ryzykownych ubezpieczyciel ma prawo wysłać klienta na dodatkowe badania wykluczające jakąś przypadłość lub chorobę. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi dobrze ocenić ryzyko związane z ubezpieczeniem danej osoby.

Polisy oferowane np. przy kredytach hipotecznych nie są tanie. Składka bywa pobierana z góry za cały okres kredytowania lub jest jest wliczona w ratę kredytu.

Kiedy nie można liczyć na pieniądze z polisy?

Wśród sytuacji, które uniemożliwią ubezpieczonemu staranie się o przyznanie świadczenia z polisy na życie, znajdują się:

  • utrata pracy wskutek rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub wypowiedzenia ubezpieczonego,
  • poważne zachorowanie albo hospitalizacja po zatajeniu informacji o przebytych chorobach lub o obecnym leczeniu,
  • inwalidztwo albo skutki niebezpiecznych wypadków, gdy ubezpieczony sam się do nich przyczynił, np. brał czynny udział w walkach, poruszał się pojazdem bez homologacji, prowadził samochód pod wpływem środków odurzających,
  • gdy ubezpieczony popełni samobójstwo albo jego śmierć jest skutkiem spożycia alkoholu.

Warto czytać OWU!

Decydując się na polisę na życie do kredytu, chcemy zabezpieczyć bliskich na wypadek naszej śmierci (by nie odziedziczyli naszego długu) lub swoje finanse, gdy nie będziemy w stanie zarabiać na życie po wypadku czy poważnej chorobie. Przed podpisaniem umowy powinniśmy jednak dokładnie zapoznać się z OWU, by wiedzieć, kiedy świadczenie z polisy nie zostanie wypłacone. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują szereg wyłączeń odpowiedzialności, które mogą sprawić, że pomimo opłaconej polisy nasi najbliżsi zostaną z kredytem do spłacenia, ale bez należnego im świadczenia ubezpieczeniowego.

spacer

Rozwiązanie umowy z HDI-GERLING Życie

Rozwiązanie-umowy-z-HDI-GERLING-Życie

HDI-Gerling Życie powstało w roku 1989 i na początku funkcjonowało pod nazwą ATU Towarzystwo Ubezpieczeń Turystycznych. Po latach doszło do połączenia z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta. Ubezpieczyciel ten oferuje innowacyjne produkty ubezpieczeniowe, ale czasami zachodzi potrzeba, by rozwiązać z nim umowę. Sprawdźmy, jak to zrobić.

HDI-Gerling Życie jeszcze bardziej umocniło swoją pozycję na rynku, łącząc się z Wartą w 2013 roku. Od początku ambicje były duże, żeby stać się liderem w segmencie ubezpieczeń na życie i oferować usługi na jak najwyższym poziomie. Czy się to udało? Każdy klient może sam sprawdzić, a jeśli nie będzie zadowolony, podpowiadamy, jak rozwiązać umowę z tym ubezpieczycielem.

Odstąpienie od umowy

Ubezpieczony ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia, jednak gdy zawarł umowę jako przedsiębiorca, okres ten skraca się do 7 dni. To prawo nadane z mocy ustawy, dlatego HDI-Gerling Życie musi się do tego stosować. Warto od razu dodać, że nie trzeba nawet podawać powodu odstąpienia od umowy. Mamy po prostu do tego prawo, jeśli tylko nie został przekroczony wspomniany przed chwilą termin.

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzieć umowę można w dowolnym momencie obowiązywania polisy, ale okres wypowiedzenia trwa trzy miesiące. Wypowiedzenie składa się na koniec miesiąca kalendarzowego.

Obowiązki i prawa przy rozwiązywaniu umowy

Warto pamiętać, że ubezpieczony ma obowiązek zapłacić składkę za okres, w którym obejmowała go ochrona polisy bez względu na to, czy składa wypowiedzenie, czy odstępuje od umowy.

Obowiązki ma również ubezpieczyciel, który musi zwrócić tę część składki, która została zapłacona, a nie została wykorzystana, bo wcześniej umowa została rozwiązana.

Jeszcze o ofercie

Jeśli ktoś jednak postanowi zostać na dłużej w HDI-Gerling Życie (a właściwie już w Warcie), powinien dokładnie zapoznać się z ofertą tego towarzystwa ubezpieczonego, ponieważ można znaleźć tu wiele ciekawych produktów, które ubezpieczyciel stara się jak najbardziej dopasowywać do potrzeb i wymagań klientów. Produkty obejmują zarówno zabezpieczenie rodziny, jak i ochronę dzieci, ochronę od NNW oraz ubezpieczenie przy zaciąganiu kredytów. A jeśli nie będziemy zadowoleni z usług, wiemy już, jak wypowiedzieć umowę.

spacer

Publiczne nieskuteczne

Publiczne nieskuteczne ubezpieczenie zdrowie pieniądze Sama dyskusja która od jakiegoś czasu się toczy do zdecydowanie za mało, bowiem trwa już od jakiegoś czasu a tak naprawdę niewiele wniosła. No może tylko wyższe zarobki lekarzy i pielęgniarek ale co interesami pacjentów?

Chodzi oczywiście o system zdrowotny jaki w naszym kraju panuje.

Dyskusja to zdecydowanie za mało, aby ubezpieczenie zdrowotne zadziałało a narodowy fundusz zdrowia pobudzić do konkretnych działań a nie tylko budowy luksusowo wyposażonych placówek Natomiast pacjenci niech dalej czekają miesiącami na wizytę u lekarza specjalisty, a latami na przeszczep czy też zwykły zabieg chirurgiczny nie mówiąc już o poważniejszej operacji. Oczywiście jeżeli szwankuje społeczne ubezpieczenie zdrowotne, skoro publiczna służba zdrowia nie jest w stanie objąć leczeniem wszystkich ubezpieczonych przecież pacjentów to wielu z nich dodatkowo się ubezpiecza i jest to wówczas prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Tylko nie wszystkich jest stać na taki wydatek bowiem prywatne ubezpieczenie zdrowotne niestety nie jest takie tanie. Niestety często też takie ubezpieczenia również nie wnoszą niczego nowego bowiem korzystają z niego prywatne firmy ale z finansowaniem przez narodowy fundusz zdrowia. Nie mniej z pewnością lepsza jest to sytuacja kiedy firmy fundują swoim pracownikom oraz ich rodzinom takie pakiety zdrowotne. Często jednak i tak wiele osób zapisuje się na wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich i na zabiegi do prywatnych klinik za ciężkie niestety pieniądze, ale gdy w grę wchodzi zdrowie a często zagrożone jest życie nikt nie myśli o pieniądzach. Oczywiście kto ma takie pieniądze. Większość osób jednak nie ma takich pieniędzy i najczęściej skazanych jest na publiczna służbę zdrowia o długie oczekiwania na wizyty specjalistyczne czy też zabiegi medyczne.

Zmieniają się ministrowie, zmieniają się prezesi narodowego funduszu zdrowia tylko sytuacja polskich pacjentów się nie zmienia a wprost przeciwnie jest coraz bardziej poważna.

spacer