Na czym polega ubezpieczenie od urodzenia dziecka?

15 października 2018

Ubezpieczenie od urodzenia dziecka cieszy się największą popularnością wśród kobiet skupiających się na karierze zawodowej. Jest tak dlatego, iż po okresie macierzyńskim kobiety zostające matkami często tracą pracę. Na jakich zasadach działa polisa od urodzenia dziecka?

Na zwiększające się zainteresowanie ubezpieczeniem od urodzenia dziecka ma wpływ sytuacja gospodarcza w Polsce. Niskie zarobki, problemy z zatrudnieniem, wysokie koszty życia sprawiają, iż młodzi rodzice obawiają się o przyszłość swoją i swoich dzieci. Dodatkowo kobiety obawiają się również problemów z powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Ubezpieczenie a karencja

Towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie polis na życie, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, proponują dodatkowo wykupienie opcji zawierającej świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Taką polisę może wykupić kobieta, która planuje założenie rodziny, ale nie jest jeszcze w ciąży.

Aby zabezpieczyć swoje interesy, firmy ubezpieczeniowe wprowadzają kilkumiesięczną karencję, tzn. określają w umowie czas, w którym świadczenie z tytułu urodzenie dziecka nie będzie wypłacone. Karencja na ogół trwa 9-12 miesięcy. Świadczenie z ubezpieczenia może otrzymać kobieta dopiero, gdy urodzi dziecko po tym okresie.

Dodatek do ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenie od urodzenia dziecka jest poszerzeniem zakresu ubezpieczenia na życie o dodatkowy element. W związku z tym w drodze wyjątku może się zdarzyć, że do grupowego ubezpieczenia oferowanego w zakładzie pracy może przystąpić kobieta w ciąży, jeśli jest w nim zatrudniona albo pracuje tam jej małżonek.

Warunki ubezpieczenia grupowego w miejscu pracy są często indywidualnie negocjowane pomiędzy zakładem pracy a towarzystwem ubezpieczeniowym, zdarzają się więc i oferty, w których karencja trwa tylko 6 miesięcy lub jej w ogóle nie ma.

Ubezpieczenie na przykładzie

Przykładowo Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU w ramach ubezpieczenia pracowniczego typu P Plus oferuje dodatkowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Wypłata dodatkowego świadczenia wynosi w przypadku:

  • urodzenia dziecka – 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu urodzenia,
  • urodzenia martwego dziecka – 200% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu urodzenia.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas określony i będzie automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie pracownicze typu P Plus.