Polisa na życie do kredytu – przed czym nie chroni?

24 marca 2016

Polisa na życie z cesją na bank jest jednym z dodatkowych zabezpieczeń stosowanych przy kredytach hipotecznych. Nie zawsze jednak dostatecznie chroni ubezpieczonego i jego rodzinę. W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia, pomimo wykupionej polisy na życie do kredytu?

Do rzecznika ubezpieczonych wpływa co roku kilkadziesiąt wniosków od osób, które mają problemy z uzyskaniem świadczenia z polisy wykupionej przy kredycie. Okazuje się, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty środków w sytuacjach opisanych w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. gdy uzna, że ubezpieczony był chory przed wykupieniem polisy.

Kiedy chroni polisa?

Wykupując ubezpieczenie przy pożyczkach i kredytach, najczęściej zyskujemy ochronę na wypadek takich zdarzeń jak:

  • zgon,
  • inwalidztwo,
  • niezdolność do pracy,
  • poważne zachorowanie,
  • utrata pracy,
  • hospitalizacja.

Jak zabezpiecza się ubezpieczyciel?

Na ogół towarzystwa ubezpieczeniowe przed zawarciem umowy polisy na życie przeprowadzają ankietę medyczną. Znajdują się tam pytania związane ze stanem zdrowia ubezpieczonego, nałogami, a także przebytymi dotychczas chorobami. W sytuacjach niejasnych lub ryzykownych ubezpieczyciel ma prawo wysłać klienta na dodatkowe badania wykluczające jakąś przypadłość lub chorobę. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi dobrze ocenić ryzyko związane z ubezpieczeniem danej osoby.

Polisy oferowane np. przy kredytach hipotecznych nie są tanie. Składka bywa pobierana z góry za cały okres kredytowania lub jest jest wliczona w ratę kredytu.

Kiedy nie można liczyć na pieniądze z polisy?

Wśród sytuacji, które uniemożliwią ubezpieczonemu staranie się o przyznanie świadczenia z polisy na życie, znajdują się:

  • utrata pracy wskutek rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub wypowiedzenia ubezpieczonego,
  • poważne zachorowanie albo hospitalizacja po zatajeniu informacji o przebytych chorobach lub o obecnym leczeniu,
  • inwalidztwo albo skutki niebezpiecznych wypadków, gdy ubezpieczony sam się do nich przyczynił, np. brał czynny udział w walkach, poruszał się pojazdem bez homologacji, prowadził samochód pod wpływem środków odurzających,
  • gdy ubezpieczony popełni samobójstwo albo jego śmierć jest skutkiem spożycia alkoholu.

Warto czytać OWU!

Decydując się na polisę na życie do kredytu, chcemy zabezpieczyć bliskich na wypadek naszej śmierci (by nie odziedziczyli naszego długu) lub swoje finanse, gdy nie będziemy w stanie zarabiać na życie po wypadku czy poważnej chorobie. Przed podpisaniem umowy powinniśmy jednak dokładnie zapoznać się z OWU, by wiedzieć, kiedy świadczenie z polisy nie zostanie wypłacone. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują szereg wyłączeń odpowiedzialności, które mogą sprawić, że pomimo opłaconej polisy nasi najbliżsi zostaną z kredytem do spłacenia, ale bez należnego im świadczenia ubezpieczeniowego.