Rola brokera ubezpieczeniowego w systemie finansowym

22 czerwca 2009

Rynek ubezpieczeń w każdym kraju złożony jest z firm ubezpieczeniowych oraz sieci pośredników, którzy mają na celu sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Pośrednicy ubezpieczeniowi dzielą się na agentów oraz na brokerów. Agenci ubezpieczeniowi są pracownikami danego towarzystwa ubezpieczeniowego, które sprzedaje produkty swojej grupy.

W tym przypadku agent dysponuje produktami ubezpieczeniowymi tylko danego towarzystwa.
Inna rola przypada brokerowi ubezpieczeniowemu. Broker ubezpieczeniowy niejako reprezentuje klienta wobec towarzystw ubezpieczeniowych w jego imieniu i w jego interesie znajduje najlepsze oferty ubezpieczeniowe na rynku. Oczywiście czym więcej umów w swoim portfelu posiada broker tym bardziej optymalne rozwiązanie broker Ubezpieczeniowy może zaproponować klientowi. Broker ma więc za zadanie znaleźć klientowi najlepszą ofertę ubezpieczeniową a następnie może z nim zawrzeć (jako pośrednik towarzystwa ubezpieczeniowego) umowę ubezpieczenia. Brokerem ubezpieczeniowym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna (np. spółka). Niezależnie od tego praca jako broker ubezpieczeniowym wymaga licencji Komisji Nadzoru Finansowego. Licencję uzyskuje się po zdaniu egzaminu a działalność można rozpocząć po wpisaniu na listę brokerów ubezpieczeniowych.
Czy rola brokera w systemie ubezpieczeniowym jest aż tak ważna? Czy warto korzystać z jego usług i ile to może kosztować?

Warto na pewno podkreślić, iż każdy broker podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, które ma chronić go przed ewentualnymi roszczeniami ze strony klientów a dla klientów dawać poczucie bezpieczeństwa w przypadku kłopotów z realizacją umowy ubezpieczenia na wypadek błędu brokera.
Tak jak zostało wspomniane powyżej broker nie jest pracownikiem żadnego towarzystwa-on wykonuje czynności niezależnie mając podpisane umowy z kilkoma czy kilkunastoma towarzystwami ubezpieczeniowymi. To daje możliwość zaproponowania klientowi różnych rozwiązań-mamy jako klienci pewność, że nie jesteśmy skazani tylko na jedno rozwiązanie. W ten sposób brokerzy „równoważą” rynek sprzedaży polis ubezpieczeniowych, który w innym przypadku byłby zdominowany przez agentów towarzystw ubezpieczeniowych. Bez brokerów ubezpieczeniowych klienci aby porównać kilka ofert musieliby odwiedzić co najmniej kilku agentów i poznać ich oferty a następnie je w ramach własnych sił porównać. To znacznie utrudniałoby znalezienie najlepszej oferty na rynku. Z tego punktu widzenia rola brokera ubezpieczeniowego jest nieoceniona.

A czy usług brokera coś kosztują? Generalnie nie, ponieważ wynagrodzenie brokera pochodzi z przychodu towarzystwa, którego polisę broker sprzeda. Oczywiście powstaje pytanie czy towarzystwa mogą w jakiś sposób „promować” się u danego brokera płacąc np. wyższą stawkę wynagrodzenia za sprzedaż. W ten sposób broker miałby motywację do sprzedaży polisy, która daje jemu najwięcej korzyści a nie dla klienta. Oczywiście takich praktyk nie można wykluczyć, ale dla brokera takie działanie byłoby skazane na szybką porażkę ponieważ broker ubezpieczeniowy zdobywa klientów z polecenia. A tych poleceń nie byłoby gdyby takie działania miały miejsce.
Broker ubezpieczeniowy mówiąc krótko pełni bardzo ważną i pożyteczną z punku widzenia klienta rolę na rynku ubezpieczeniowym.