Rozwiązanie umowy z HDI-GERLING Życie

31 sierpnia 2015

HDI-Gerling Życie powstało w roku 1989 i na początku funkcjonowało pod nazwą ATU Towarzystwo Ubezpieczeń Turystycznych. Po latach doszło do połączenia z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta. Ubezpieczyciel ten oferuje innowacyjne produkty ubezpieczeniowe, ale czasami zachodzi potrzeba, by rozwiązać z nim umowę. Sprawdźmy, jak to zrobić.

HDI-Gerling Życie jeszcze bardziej umocniło swoją pozycję na rynku, łącząc się z Wartą w 2013 roku. Od początku ambicje były duże, żeby stać się liderem w segmencie ubezpieczeń na życie i oferować usługi na jak najwyższym poziomie. Czy się to udało? Każdy klient może sam sprawdzić, a jeśli nie będzie zadowolony, podpowiadamy, jak rozwiązać umowę z tym ubezpieczycielem.

Odstąpienie od umowy

Ubezpieczony ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia, jednak gdy zawarł umowę jako przedsiębiorca, okres ten skraca się do 7 dni. To prawo nadane z mocy ustawy, dlatego HDI-Gerling Życie musi się do tego stosować. Warto od razu dodać, że nie trzeba nawet podawać powodu odstąpienia od umowy. Mamy po prostu do tego prawo, jeśli tylko nie został przekroczony wspomniany przed chwilą termin.

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzieć umowę można w dowolnym momencie obowiązywania polisy, ale okres wypowiedzenia trwa trzy miesiące. Wypowiedzenie składa się na koniec miesiąca kalendarzowego.

Obowiązki i prawa przy rozwiązywaniu umowy

Warto pamiętać, że ubezpieczony ma obowiązek zapłacić składkę za okres, w którym obejmowała go ochrona polisy bez względu na to, czy składa wypowiedzenie, czy odstępuje od umowy.

Obowiązki ma również ubezpieczyciel, który musi zwrócić tę część składki, która została zapłacona, a nie została wykorzystana, bo wcześniej umowa została rozwiązana.

Jeszcze o ofercie

Jeśli ktoś jednak postanowi zostać na dłużej w HDI-Gerling Życie (a właściwie już w Warcie), powinien dokładnie zapoznać się z ofertą tego towarzystwa ubezpieczonego, ponieważ można znaleźć tu wiele ciekawych produktów, które ubezpieczyciel stara się jak najbardziej dopasowywać do potrzeb i wymagań klientów. Produkty obejmują zarówno zabezpieczenie rodziny, jak i ochronę dzieci, ochronę od NNW oraz ubezpieczenie przy zaciąganiu kredytów. A jeśli nie będziemy zadowoleni z usług, wiemy już, jak wypowiedzieć umowę.