Rozwiązanie umowy z ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

14 października 2018

Sprawdziliśmy, jak szybko i bez komplikacji rozwiązać umowę z dawnym ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Podsumowanie najważniejszych zasad poniżej.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie obecnie stało się Nationale Nederlande. ING jako grupa kapitałowa obecna jest na polskim rynku już od 1991 roku. Od początku działalności oferowała polskim klientom dostęp do produktów ubezpieczeniowych, a później także bankowych i inwestycyjnych. Odejście od nazwy ING, dotyczy towarzystw ubezpieczeniowych, a także jej podmiotów inwestycyjnych, w tym funduszy. Bez zmian pozostaną nazwy banków, w tym ING Bank Śląski.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa w Polsce od 1994 roku. Towarzystwo to jest w czołówce ubezpieczycieli zabezpieczających przyszłość finansową około pół miliona klientów oraz ich bliskich.

Wypełnianie wniosku

Proces rozwiązania umowy z Nationale Nederlanden jest przedstawiony na stronie tego ubezpieczyciela. W pierwszej kolejności, gdy chcemy rozwiązać umowę z ubezpieczycielem, powinniśmy pobrać ze strony WWW i wypełnić odpowiedni wniosek. Następnie należy wysłać wniosek wraz z wymaganymi dokumentami na adres:

Nationale-Nederlanden
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Wniosek wraz z dokumentami można także dostarczyć do najbliższego oddziału Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Załączniki do wniosku

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentu tożsamości,
 • kopię aktualnego odpisu KRS, gdy ubezpieczony jest osobą prawną,
 • imię, nazwisko oraz adres właściciela rachunku bankowego, gdy realizacja wypłaty będzie dokonywana na konto innej osoby,
 • bankowy dokument upoważniający do realizacji wypłaty, w przypadku obowiązującej umowy cesji
 • zgodę uposażonego na wypłatę w przypadku stypendialnych i młodzieżowych umów ubezpieczenia, gdzie zakończył się okres składkowy,
 • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku gdy ubezpieczony jest osobą małoletnia.

Co powinno się znaleźć we wniosku?

Warunkiem akceptacji wniosku przez Nationale Nederlanden jest jego poprawne wypełnienie i jasne sprecyzowanie rodzaju zlecenia.

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać:

 • określony rodzaj zlecenia – wypłaty,
 • numer umowy ubezpieczenia,
 • dane osobowe ubezpieczającego,
 • formę wypłaty, np. numer rachunku bankowego,
 • podpis ubezpieczającego lub osoby upoważnionej,
 • pieczątkę imienną oraz podpis osoby upoważnionej.