Rozwiązanie umowy z POLISA-ŻYCIE

25 lutego 2017

POLISA-ŻYCIE istnieje na rynku ubezpieczeniowym już od 1995 roku. Od czerwca 2012 roku firma należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo Wschodniej. Sprawdźmy jednak, w jaki sposób można rozwiązać umowę z POLISA-ŻYCIE.

Spółka POLISA-ŻYCIE posiada silną pozycję na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ofercie firmy znajdziemy grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie. Oferta towarzystwa jest przygotowana na podstawie długoletniego doświadczenia i bieżącego monitorowania rynku. POLISA-ŻYCIE posiada w swojej ofercie także produkty z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i wiele produktów niszowych.

Polisy na życie

Dla klientów indywidualnych towarzystwo ubezpieczeniowe POLISA-ŻYCIE przygotowało ofertę rozwiązań ochronnych i inwestycyjnych na życie w zakresie:

  • ochrony życia i zdrowia,
  • zabezpieczenia przyszłości finansowej,
  • zabezpieczenia dzieci,
  • oszczędzania w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Dla pracowników i przedsiębiorców

Towarzystwo to stworzyło także kompleksową ofertę programów ubezpieczeniowych o charakterze ochronnym skierowaną do różnych grup docelowych np.:

  • do pracowników małych i średnich firm oraz dużych korporacji,
  • do przedsiębiorców prywatnych i innych grup zawodowych.

Programy ochronne mogą być także rozszerzone o atrakcyjne rozwiązania o charakterze inwestycyjnym – ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Ubezpieczenia dla dzieci

POLISA-ŻYCIE w swojej ofercie posiada także wiele innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych przygotowanych z myślą wyłącznie o dzieciach. Zapewniają one ochronę ubezpieczeniową w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, jak również umożliwiają start w dorosłe życie.

Fundusze kapitałowe

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych przez POLISA-ŻYCIE oferują szeroki wachlarz możliwości, dzięki którym każdy klient może wybrać strategię inwestycyjną dostosowaną do swoich potrzeb, uwzględniając poziom ryzyka czy przewidywany czas inwestycji.

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy

Ubezpieczony ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia. W przypadku, gdy ubezpieczony jest przedsiębiorcą, na odstąpienie od umowy ma 7 dni.

O rezygnacji z ubezpieczenia jego posiadacz jest zobowiązany poinformować POLISA-ŻYCIE na piśmie. Odstąpienie od umowy polisy jest skuteczne od dnia otrzymania przez towarzystwo pisemnej informacji o odstąpieniu.

Ubezpieczony ma prawo wypowiedzieć umowę na piśmie w każdym czasie ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.