Ubezpiecz swoje zdrowie

23 listopada 2011

Nie ma nic cenniejszego w naszym życiu niż zdrowie. Jest to podstawowa wartość w życiu człowieka. Niestety mimo usilnych prób prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia nie mamy gwarancji na nieskazitelne zdrowie. Aby stworzyć sobie namiastkę ochrony przed nieprzewidywanymi okolicznościami decydujemy się na ubezpieczenie zdrowotne. Cóż to takiego?

Nasz polski rynek przesycony jest różnego rodzaju ubezpieczeniami. Towarzystwa ubezpieczeniowe mnożą się w galopującym tempie. Ich cechą wyróżniającą jest to, iż dają one gwarancję wypłaty świadczenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych wypadków losowych. Wiele osób porównuje ich działanie do ubezpieczenia komunikacyjnego autocasco. Ubezpieczenie na życie może pełnić dwojaką formę. Oprócz standardowej funkcji zabezpieczającej naszą rodzinę przed chorobą lub śmiercią żywiciela może być niejako funduszem inwestycyjnym. Składki płacone przez konsumenta w części idą na inwestycje zaś druga część dedykowana jest Towarzystwu ubezpieczeniowemu. Ubezpieczenie na życie różni się od innych dostępnych na rynku ubezpieczeń. Kluczowa różnica polega na wysokości kwoty jaką jesteśmy zobligowani uiszczać. Co sprawia , że ludzie decydują się na tego typu udogodnienie? Przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa rodziny przed problemami finansowymi, które mogą wynikać z trwałego inwalidztwa lub śmierci osoby utrzymującej. Od czego zależy wysokość składki? Przede wszystkim wpływ ma indywidualna polityka firmy ubezpieczeniowej. Nie bez znaczenia jest także wiek, płeć i stan zdrowotny osoby , która ubiega się o ubezpieczenie na życie. Ustalona wysokość składki będzie miała również wpływ na to, jak wysokie świadczenie będzie dedykowane rodzinie w razie wystąpienia stanu, który będzie zagrożeniem dla naszego życia.