Ubezpieczenie od śmierci członka rodziny: co trzeba wiedzieć?

21 września 2016

Polisa na życie stanowi podstawę do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego, ale także w przypadku śmierci członka jego najbliższej rodziny, np. teściów, rodziców. Co warto wiedzieć o polisie na życie, obejmującej śmierć członka rodziny?

Klasyczna polisa na życie na ogół jest samodzielnym, indywidualnie ustalanym przez klienta ubezpieczeniem. Podstawowym świadczeniem wypłacanym w ramach takiej polisy jest odszkodowanie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej, które jest wypłacane uposażonym wskazanym przez ubezpieczonego. W ramach tej polisy można także otrzymać świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, pobytu w szpitalu, a także śmierci członka najbliższej rodziny.

Od czego zależy wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia jest ustalana w umowie ubezpieczeniowej, a także zależy od zapisów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania może być modyfikowana ze względu na okres ubezpieczenia oraz wysokość wpłaconych składek.

Ubezpieczenie na życie zawierane w ramach oferty grupowej najczęściej zawiera w sobie nie tylko standardową polisę na życie, ale także wprowadza dodatkowe ubezpieczenia, np. NNW lub OC.

W przypadku, gdy zakres polisy na życie obejmuje swoim zakresem śmierć osób bliskich, np. dziecka, partnera, rodziców lub teściów, osoba ubezpieczona może z tego tytuł otrzymać świadczenie w wysokości od kilkuset do nawet 2000 zł w zależności od firmy ubezpieczeniowej oraz posiadanego pakietu.

Świadczenia u różnych ubezpieczycieli

Wysokości świadczenia z tytułu śmierci rodziców lub teściów lub rodziców partnera dla klientów indywidualnych korzystających z grupowych pakietów ubezpieczeń na życie:

LP. Nazwa firmy ubezpieczeniowej Nazwa polisy Pakiet minimalny Pakiet

rozszerzony

Pakiet maksymalny
1. Ergo Hestia Hestia Razem 1360 zł 1940 zł 2280 zł
2. Concordia Ubezpieczenia Pakiet Życie 1000 zł 1600 zł 2000 zł
3. Warta Dla Ciebie i Rodziny – Życie Rodziny 1000 zł 1500 zł 2000 zł
4. UNIQA Moja Rodzina 1000 zł Brak danych 1600 zł
5. Allianz Pakiet Bezpieczne Życie dla Rodziny 1200 zł 1320 zł 1440 zł

Powyżej wypisane limity świadczeń mają zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku śmierci rodziców ubezpieczonego lub jego teścia czy teściowej. Omawiane pakiety ubezpieczeń nie obejmują jednak świadczeń z tytułu śmierci dziadków.