Ulga podatkowa na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

4 listopada 2016

Jedną z największych bolączek osób nie pracujących na etacie jest brak darmowego dostępu do publicznej służby zdrowia. W takiej sytuacji warto wykupić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – zwłaszcza, że opłacaną składkę można odliczyć od podatku.

By móc bezpłatnie korzystać z usług medycznych świadczonych przez placówki publicznej służby zdrowia, niezbędne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które z różnych powodów nie mają opłacanej składki tego rodzaju ubezpieczenia, mogą zawrzeć z NFZ umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Jak skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdwotnego?

By zawrzeć umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, należy udać się do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej dla miejsca swojego zamieszkania. Trzeba przy tym jednak pamiętać o wcześniejszym skompletowaniu takich dokumentów jak:

  • wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia (dostępny na stronach NFZ i w oddziałach NFZ),
  • dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia (np. umowa o pracę, świadectwo pracy),
  • druk ZUS ZWUA oraz ZUS ZWPA zatwierdzony przez ZUS oraz wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców).

NFZ wykorzystuje dokumenty dotyczące okresu ubezpieczenia do oszacowania ewentualnej opłaty dodatkowej – naliczanej w sytuacji, gdy wystąpiła przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym, przekraczająca 3 miesiące. Warto przy tym zaznaczyć, że wspomniana opłata nie należy do najniższych – w przypadku przerwy nieprzekraczającej 1 roku wynosi ona obecnie 816,38 zł, z kolei osoby pozostające bez ubezpieczenia przez ponad 10 lat muszą zapłacić aż 8 163,80 zł.

Ile kosztuje składka?

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła w trzech ostatnich miesiącach minionego roku 367, 37 zł. Trzeba mieć jednak świadomość faktu, iż w praktyce zmienia się ona co kwartał i zawsze wynosi 9% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ile można odliczyć od podatku?

Niewątpliwą zaletą dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest to, że można odliczyć od podatku aż 86% kwoty, jaka została wpłacona na składki. Naturalnie, by móc skorzystać z takiego rozwiązania, niezbędne jest uzyskiwanie określonej wielkości dochodów. Im wyższy poziom otrzymywanych zarobków, tym wyższy podatek, a co za tym idzie – tym większą kwotę składki można odpisać od podatku. Przy średnim koszcie składki miesięcznej równym 360 zł, w ciągu roku uzbiera się kwota 4320 zł, z której aż 86% będzie można odzyskać (o ile umożliwi to łączna wielkość naliczonego podatku za cały rok).