wybierz ubezpieczenie dla siebie

6 lutego 2012

Zagadnienie ubezpieczenie na życie, a w szczególności kwoty ubezpieczenia jest zagadnieniem trochę problematycznym. Bo w jaki sposób i na jaką kwotę wycenić wartość swojego życia i swojej rodziny? Czy w ogóle jest to możliwe? Na rynku ubezpieczeń ofert jest cała gama. Np. jest ubezpieczenie na życie pod kredyt. Wyznaczenie sumy ubezpieczenia na życie będącego zabezpieczeniem kredytu, to jedyny naprawdę prosty przypadek określenia kwoty zabezpieczenia. Tutaj wszystko jest jasne i proste. Ubezpieczamy się po prostu na wartość kredytu. Inny rodzaj to ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie losu bliskich. Głównym zadaniem, jakie ma spełni ubezpieczenie na życie, jest zabezpieczenie finansowe naszych bliskich na wypadek, gdyby nas zabrakło. W tym sensie suma ubezpieczenia powinna stanowić wartość naszych zdolności zarobkowych dla naszych bliskich. Innymi słowy, chodzi o to, aby w przypadku naszej śmierci standard życia najbliższych pod względem finansowym się nie zmienił. Z tego względu dobór optymalnej wysokości sumy ubezpieczenia zależy od naszej obecnej osobistej i finansowej sytuacji. Ustalając jej wysokość powinniśmy wziąć pod uwagę między innymi: kto jest zależny od naszych dochodów, jaki jest obecny poziom naszych zarobków, jaki jest obecny poziom naszych oszczędności, czy mamy kredyt albo zamierzamy go zaciągnąć, jak dużo pieniędzy potrzebujemy na edukację naszych dzieci, czy zamierzamy w przyszłości dokonać jakichkolwiek inwestycji (zakup nowego auta, remont mieszkania), w jaki sposób rodzina pokryje koszt naszego pogrzebu, czy chcemy przekazać znaczący spadek naszej rodzinie albo jak długo (przez ile lat) nasi bliscy będą potrzebowali naszego wsparcia finansowego? Pytań i problemów jest wiele i wszystkie są bardzo ważne. Biorąc pod uwagę wpływ wszystkich tych czynników zagadnienie wyznaczenia odpowiedniej sumy ubezpieczenia na życie staje się dosyć skomplikowanym zadaniem z zakresu matematyki finansowej. Z tego względu suma ubezpieczenia na życie powinna wynikać z dokładnie przeprowadzonej przez eksperta analizy finansowej. Należy także pamiętać, że sytuacja finansowa i osobista każdego z nas ciągle się zmienia. Wobec tego zmieniają się także potrzeby ubezpieczeniowe. Raz wyznaczona suma ubezpieczenia na życie nie jest aktualna cały czas. Dlatego pamiętajmy o dostosowywaniu sumy ubezpieczenia dokładnie tak często, jak często nasza sytuacja się zmienia. Pozwoli nam to odpowiednio zabezpieczyć bliskich i jednocześnie nie przepłacać za ubezpieczenie. Jeszcze innym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie wspólników, które ma na celu zabezpieczenie spółki na wypadek spłaty udziału zmarłego wspólnika. Życie wspólnika powinno być zabezpieczone na sumę odpowiadającą wartości jego udziału w spółce. Należy pamiętać o możliwości zmian wielkości tego udziału w czasie. Niestety w momencie zawierania umowy nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć ani momentu, w którym skorzystamy z ubezpieczenia, ani jakiej wysokości zabezpieczenie będzie w tym momencie konieczne. Dlatego też umowa ubezpieczenia powinna zawierać możliwość zmian sumy ubezpieczenia. W obecnych czasach powinniśmy do tych problemów przywiązywać dużą wagę, bo tego wymaga od nas obecny styl i tempo życia.